foto

Hotel Ossowski pod Poznaniem - konferencje dla firm

Urządzenie każdego zebrania, autonomicznie od jego formatu oraz komplikacji, winno się zainicjować od rozmyślenia projektu. W praktyce określa to rozwiązanie na podstawowe zapytania dotyczące wyczekiwanego zgromadzenia. Temat zgromadzenia winien być fascynujący dla przypuszczalnych odbiorców oraz nawiązywać do potrzeby rynku. Od jego selekcji współzależy to, kogo sprosimy do uczestnictwa o profilu wykładowców.

Zobacz więcej ...